News from Netidis Mechanical seals

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩ...

5/3/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με δ.τ. «N.G.P.»,  ΑΦΜ 800584992, ΑΡΙΘΜΟ  ΓΕΜΗ 130803804000

 

 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στο Ελευθέριο-Κορδελιό Θεσσαλονίκης, Νέα Μοναστηρίου αρ. 66, την                       12η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ με μοναδικό θέμα για συζήτηση το παρακάτω

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Λήψη απόφασης για την μεταφορά της έδρας της εταιρίας σε νέο μισθωμένο ακίνητο στα όρια του Δήμου Ευόσμου-Κορδελιού και σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.sealnet.gr με μέριμνα του Δ.Σ και θα σταλεί με e-mail στους μετόχους.

 

Θεσσαλονίκη, 04 Μάιου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Enter your e-mail address
Enter your friends e-mail adress
Enter message subject
Please enter your message
Please enter captcha code
Confirmation code