News from Netidis Mechanical seals

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30/9/...

9/8/2015   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με δ.τ. «N.G.P.»,  ΑΦΜ 800584992, ΑΡΙΘΜΟ  ΓΕΜΗ 130803804000
 
 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στο Ελευθέριο-Κορδελιό Θεσσαλονίκης, Νέα Μοναστηρίου αρ. 66, την                       30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
  1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
  2. Έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2014 και των αποτελεσμάτων χρήσης 13.6.2014 μέχρι 31.12.2014 και του πίνακα διαθέσεως κερδών.
  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
  4. Ανακοινώσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.sealnet.gr με μέριμνα του Δ.Σ και θα σταλεί με e-mail στους μετόχους.
 
Θεσσαλονίκη, 09 Σεπτεμβρίου 2015
Το Διοικητικό

Ισολογισμός - Οικονομικές καταστάσεις 2014

https://mega.nz/#F!95xSyCpA!aHZnomXefHpbdVglOYWI3g
Enter your e-mail address
Enter your friends e-mail adress
Enter message subject
Please enter your message
Please enter captcha code
Confirmation code